Hôm bữa đi xe gặp thằng bạn ngồi cùng bàn hồi cấp 2, nay ổng lớn rồi cao hơn mình rồi :))

Nay nhìn xinh giai, trắng trẻo hơn trước nhiều, bữa đó muốn xin sdt nó ghê đó nhưng mà nó thì đi với bồ còn mình thì đi với bà :((. Con bồ kè kè sát  bên cả buổi ngay cả đi vệ sinh cũng theo haizzz.

Mà cũng lạ hồi lên cấp 3 học chung trường lại chưa gặp bao giờ, vậy mà nay học khác trường, không hẹn mà lại có thể cùng đi trên 1 chuyến xe :)

Buổi đi học đầu tiên lại gặp tiếp 1 thằng bạn cấp 2 khác, thằng này thì không thân lắm. Nay nó cũng cao quá chừng, còn mình tại sao chiều cao vẫn như hồi cấp 2 nhỉ??? :((

_Gặp bạn cũ 16-18/8/2014

21:50 23/8/2014